Motivation till motion

2009.09.28 16:15

 

Varför ska man röra på sig när man inte måste?
 
Visst har vi fått det bra! Levnadsstandarden och medellivslängden har hela tiden ökat. Vi lever i genomsnitt längre än vi gjort någonsin tidigare i historien. Samtidigt får man nog säga att vi ställt till det en del för oss genom att inrätta våra liv på ett sätt som vi inte är biologiskt skapta för. Rent genetiskt skiljer vi oss föga från våra förfäder från jägarstenåldern. Under 99,9 % av människans tillvaro på jorden har vi varit jägare och samlare, och våra kroppar är byggda för ett liv som ingen människa i Sverige idag nu lever.
Fysiska aspekter
Under alla tidigare perioder i mänsklighetens historia har kroppen utgjort ett verktyg för vår överlevnad. Vi har varit tvingade till fysisk ansträngning för att skaffa föda. Detta gällde givetvis i allra högsta grad under jägarstenåldern, men även i jordbrukssamhället var flertalet människor tvingade till fysisk aktivitet. Det är först under det senaste seklet som en rad tekniska landvinningar och en ny livsföring gjort att vi fått det ”bekvämt” i så måtto att de flesta arbetar mera med hjärnan än med kroppen. Det negativa i detta är att kroppen anpassar sig efter de påkänningar man utsätter den för. Om den inte utsätts för några utmaningar anpassar den sig även för det.
 
De allra flesta av oss vet egentligen att kroppen är byggd för rörelse. Däremot är det bara 25 – 30 % av oss som rör oss tillräckligt mycket för att det ska vara optimalt för hälsan. Under stenåldern var det givetvis så att den lediga tiden behövde användas till att vila. Kom man hem från en jakttur, gällde det ju att samla kraft för att orka bege sig ut på nästa jakttur. Då skulle det vara direkt kontraproduktivt att ge sig ut och motionera och slösa på energi. Tyvärr är reaktionen att vi behöver vila, även när vi kommer hem och är trötta efter ett stressigt kontorsarbete. Effekten blir då att vi efter hand bara blir ännu tröttare, vartefter vår fysiska status bara sjunker. I det moderna samhället riskerar vi i fysisk mening att formligen vila ihjäl oss. Vi får en neråtgående spiral av trötthet, som vi försöker bota med enbart vila.
 
Vi använder bilar, hissar och rulltrappor. Vi behöver inte gå iväg och prata med folk på jobbet, vi kan ju nå dem på mailen. Vi behöver inte resa oss och leta i någon pärm, vi har ju uppgifterna på hårddisken osv. Totalt sett har vi fått ett stort bortfall av fysisk aktivitet, som vi under tidigare perioder i mänsklighetens historia fick på ett naturligt sätt i vardagslivet. Oturligt nog behöver kroppen motion, men vi har ofta inget medvetet behov av att röra på oss. Som tidigare nämnts var ju kroppslig aktivitet ett ”nödvändigt ont” för vår överlevnad.
 
Emellertid kan vi konstatera att stillasittandet blivit ett hälsoproblem. Det bidrar till övervikt och sk. ”metabola syndrom”. Dessutom har många människor för dålig fysisk ork för att klara vardagen på ett bra sätt. Många går och är maximalt belastade av att klara vardagen. Redan vid 40 års ålder är det bara hälften av befolkningen som har tillräcklig kondition för att på ett bra sätt kunna utföra ett stillasittande arbete under en hel dag. Denna andel sjunker sedan med stigande ålder. I sextioårsådern är det bara omkring 15 % som har tillräcklig ork för att med full koncentration utföra ett stillasittande arbete under en hel dag utan att dra på sig mjölksyra och bli trötta.
Vilken kondition krävs
Professor Björn Ekblom och hans kollegor på Karolinska institutet har räknat ut att det krävs
ett testvärde på 35 (ml/kg x min), för att under en hel arbetsdag orka vara alert och koncentrerad i ett kontorsarbete. För lättare manuellt arbete som trädgårdsarbete eller lättare industriarbete krävs testvärdet 39 (ml/kg x min) och för tungt fysiskt arbete har man räknat fram testvärdet 44 (ml/kg x min) som en lägsta nivå.
Insikt
Det gäller alltså att skapa livsstilskompetens dvs. insikt om att min livsstil påverkar min hälsa. Insikt om att ingen annan än jag själv kan ta ansvar för min hälsa, för att leva ett så balanserat liv som möjligt så att jag har fysiska och psykiska resurser för att klara vardagen i ett långt tidsperspektiv.
I vardagen
Gör fysisk aktivitet till en del av din vardag. Kombinera aktivitet med andra saker på schemat för att spara tid. Tag trapporna istället för hissen. Promenera eller cykla till jobbet, ställ bilen en bit ifrån arbetsplatsen eller gå av bussen en eller två hållplatser för tidigt för att promenera den sista biten. Cykla eller gå till mataffären och transportera matvarorna i en rejäl ryggsäck.
Bästa motionsformen
Den bästa motionsformen är helt enkelt den som blir av. Att du rör på dig är nödvändigt men vad du gör är däremot mindre viktigt. Det är alltså av stor vikt att du trivs med det du gör. När du sedan väl kommit igång kommer du att få hjälp på traven av en ökad produktion av endorfiner , ämnen som utsöndras i hjärnan och har en smärtdämpande och en njutningsförhöjande effekt.
 
 
Vilken intensitet
När syftet är att förbättra kondition, skall man se till att hålla en intensitet så att man inte uppnår mjölksyra. Man kommer då, förutom att man tränar kondition på ett bra sätt, att orka längre samt minska risken för träningsverk och olustkänslor inför en fortsatt bana som motionär.
Det ska alltså INTE smaka blod när man tränar kondition. Ett sätt att känna att man ligger på rätt nivå är genom att bedöma hur ansträngande det är utifrån Borg skalan, en skala från mycket, mycket lätt till mycket, mycket ansträngande.
En otränad person bör motionera genom att uppleva ganska lätt till något ansträngande intensitet och en tränad person bör motionera genom att uppleva något ansträngande till ansträngande intensitet dvs. Under mjölksyragränsen (mjölksyra bildas när muskeln inte får tillräckligt med syre, utan tvingas försöka klara energiproduktionen ändå).
 
Vinster med fysisk aktivitet
Är bland annat;
-          Förbättrar den fysiska arbetsförmågan
-          Minskar fettmassa – speciellt bukens fett
-          Minskar måttligt förhöjt blodtryck
-          Arbetspulsen sjunket och därmed orkar du helt enkelt mera
-          Ökar livskvaliteten och känslan av välbefinnande
-          Ökar självförtroende och självtillit
-          Och mycket, mycket mera!


Tillbaka