BRC Utvecklingspartner

Utvecklar människor - människor utvecklar organisationer
- för friskare, smartare och framgångsrikare företag/organisationer

Om BRC

 

- Hälsa- och arbetsmiljö för friskare och framgångsrikare företag och organisationer

 • Hög tillgänglighet med snabb service och vård
 • Bäst resurs för respektive uppdrag
 • Personligt bemötande med öppen, professionel och nära dialog
 • Kostnadseffektiva

Läs mer

BRC Utbildningspartner

- Kompetensutveckling för friskare och framgångsrikare företag och organisationer

 • Specialist på utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och hälsa
 • Bäst resurs för respektive uppdrag
 • Skräddarsydda utbildningar för maximal kundnytta
 • Kostnadseffektiva

Läs mer

BRC Utvecklingspartner

- Utveckling av människor och organisationer

 • Skapar genomförandekraft
 • Utveckling av de immateriella resurser
 • Humanistiskt, helhet och hållbarhet

Läs mer

Nyheter Problem med telefonin!
2015-11-30
Problem med telefonin.
Läs mer »