Om BRC

Vision

Livskraftigt och lönsamt kunskapsföretag som vill, kan och orkar utvecklas tillsammans med våra kunder genom våra värderingar och Bästa Resurser.  
 

Affärsidé

Förbättra och utveckla för att effektivisera företag/organisationer genom våra Bästa Resurser inom organisation, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa med maximal kundnytta.  
 

Affärsmål

Vinstgenererande verksamhet för långsiktig och hållbar utveckling.  
 

Värderingar

BRC Utvecklingspartner verkar för och kännetecknas av…

 • Ett aktivt, möjlighetsorienterat och främjande förhållningssätt
 • Ärlighet och öppenhet i alla situationer och relationer
 • Ständig utveckling i en organisation där alla ska vara vinnare med kundnytta i fokus
 • Arbetssättet ska bygga på entreprenörskap, samverkan och ansvar

 
Verksamhet

 • Bästa Resurs leveranser inom organisation och verksamhetsutveckling, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering för maximal kundnytta

 
Affärsområden

BRC Utvecklingspartner

 • Hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering – Tillhandahåller hälso- och arbetsmiljö relaterade tjänster.
 • Utbildning – öppna och företagsanpassade utbildningar inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap
 • Utveckling – Utvecklar människor och framgångsrika företag och organisationer genom systemet Vivera PMP™ samt effektivitetsprogram


Verksamhetsområden

 • Organisationsutveckling
 • Verksamhetsutveckling 
 • Ledarskap
 • Utbildning
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa
 • Rehabilitering