För friskare företag och organisationer

BRC Utvecklingspartner erbjuder modern företagshälsovård. Tillsammans med dig som kund utvecklar vi effektivare arbetsplatser med friskare medarbetare.

Vi är en värderingsstyrd kunskapsorganisation som erbjuder kostnadseffektiva och värdeskapande lösningar inom hälsa- och arbetsmiljö. BRC betyder Bästa Resurs Center. Vilket innebär att vi alltid erbjuder dig som kund den mest lämpade resursen för uppdraget. Våra medarbetare är de bästa inom sitt område med lång erfarenhet och spetskompetens. Alla arbetar engagerat och målinriktat för att stödja dig som kund att må dina mål.

Friska medarbetare i god arbetsmiljö 

Med friska värderingar som utgångspunkt fokuserar vi på att utveckla hälsan i din organisation och hos dina medarbetare.

Förebyggande

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete identifierar, analyserar vi problem och möjligheter samt föreslår och genomför åtgärder utifrån verksamhetens behov via våra arbetmiljöspecialister. Våra ergonomer utbildar och hjälper dina medarbetare att arbeta på rätt sätt.

Rehabiliteringsstöd

Våra erfarna coacher hjälper dig att nå snabba och långvariga resultat. 

Hög tillgänglighet och snabb sjukvård

Om någon behöver råd och stöd garanterar vi hög tillgänglighet  via vår helpdesk genom våra Leg. Sjuksöterskor. Vid sjukvård garanterar vi en första behandling eller bedömning inom tre arbetsdagar.

 
Nyheter Problem med telefonin!
2015-11-30
Problem med telefonin.
Läs mer »

Sommar på BRC!
2015-06-08
Sommartider!
Läs mer »

Sommar!
2014-06-11
Sommartider på BRC
Läs mer »