Kompetensutveckling för smartare företag och organisationer

Våra medarbetare är bland de bästa inom sitt område med lång erfarenhet och spetskompetens.                

Vi är drygt 20 etablerade utbildningskonsulter inom verksamhets-, ledarskaps-, hälso- och arbetsmiljöutveckling.

Utbildarna består av bland annat verksamhets- och organisationsutvecklare, hälsoekonomer, ledarskapsutvecklare, forskare, livsstilsexperter, hälsostrateger, arbetsmiljöexperter, av högsta klass.

BRC Utvecklingspartner erbjuder öppna och företagsanpassade insatser i form av t.ex. seminarier, utbildningar eller projekt.

Utbildningar inom Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på din arbetsplats ska vara tillfredställande. Det står det till och med i Arbetsmiljölagens andra kapitel. Målsättningen ska med andra ord vara hög då tillfredställelse inte bara innebär avsaknaden av risker och olyckor, utan även hur vi har det tillsammans på våra arbetsplatser.

Grunden till bra utbildning är att lära sig hur man tillämpar den kunskap man har eller får. Det är ett tydligt fokus i våra arbetsmiljöutbildnngar såsom till exempel Bättre arbetsmiljö - BAM

Utbildningar inom hälsa; 

Utgångspunkten för hälsa är att se människan som en helhet, där hälsa är en mångfacetterad och utvecklingsbar resurs och organisationstillgång.
För att uppnå god hälsa på arbetsplatsen behöver man bedriva hälsofrämjande, konkreta insatser utifrån ett medvetet förhållningssätt som skapar grundläggande förutsättningar för, och aktivt bidrar till, att långsiktigt stärka och stödja det friska och utvecklingsbara.

Utbilda dig inom allt från hållbar livsstil till hur man man kan beräkna hälsoekonomiska investeringar.

Utbildingar inom Ledarskap

Ledarskap handlar om att med ett positivt förhållningssätt leda och motivera sina medarbetare mot ett gemensamt mål. En grundläggande del i ledarskapet är förmågan att skapa goda relationer, där både ledaren och medarbetaren tar och ger i relationen.

Som ledare behöver man kompetens inom flera områden, där utbildning i friskt ledarskap, kommunikation samt om människors och gruppers beteende är några exempel.

Utbildningar inom verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett brett begrepp som kan innehålla allt en organisation gör för att utvecklas. Lite mer nyanserat handlar verksamhetsutveckling om det företags-/organisationsinterna perspektivet, där den inre effektiviteten ska ökas. Verksamhetsutveckling ska gå hand i hand med såväl det systematiska arbetsmiljöarbete som affärsutvecklingen, som mer handlar om att öka den yttre effektiviteten mot marknad och kund.

Utbildningar finns som exempelvis handlar om effektivisering av individers och grupper arbetsmetoder, att hitta både vad som är "rätt saker att göra" men även "hur man gör sakerna rätt". Jobba smartare, inte mer!

 
Nyheter Problem med telefonin!
2015-11-30
Problem med telefonin.
Läs mer »

Sommar på BRC!
2015-06-08
Sommartider!
Läs mer »

Sommar!
2014-06-11
Sommartider på BRC
Läs mer »