För hållbara och framgångsrika företag och organisationer

BRC Utvecklingspartner arbetar härifrån och framåt. Vi utvecklar företag och organisationer genom att utveckla människor.

Vi är en värderingsstyrd kunskapsorganisation som erbjuder kostnadseffektiva och värdeskapande lösningar. BRC betyder Bästa Resurs Center. Vilket innebär att vi alltid erbjuder dig som kund den mest lämpade resursen för uppdraget. Våra medarbetare är de bästa inom sitt område med lång erfarenhet och spetskompetens. Alla arbetar engagerat och målinriktat för att stödja dig som kund att må dina mål.

Om utveckling och förändring

Vi arbetar med utveckling som involverar hela organisationen och ur ett humanistiskt perspektiv och där ledarskapet bygger på ett autentiskt och coachande förhållningssätt.

Läs mer

Varför utvecklingsprocesser inom organisationer

Utvecklings- och förändringsprocessen handlar om att överkomma de hinder som uppstår och att organisationen har samma målbild, vision och strategi samt att skapa ett företagsklimat där medarbetarnas fulla potential tas tillvara.

Läs mer

Vivera PMP™ - Performance Management Process

Vivera PMP™ ökar företag och organisationers omsättning, vinst och genomförandekraft. Vi säkerställer att företag och organisationer snabbare går från strategi till handling och att alla medarbetare agerar och fokuserar på de aktiviteter som är mest värdeskapande.

Läs mer

Moduler

I Vivera PMP™ ingår sex lätthanterliga, webbaserade produkter som stärker alla i företaget på alla nivåer inom affärsmässighet, motivation och fokus.

Läs mer

 
Nyheter Problem med telefonin!
2015-11-30
Problem med telefonin.
Läs mer »

Sommar på BRC!
2015-06-08
Sommartider!
Läs mer »

Sommar!
2014-06-11
Sommartider på BRC
Läs mer »