Om utveckling och förändring

Om utveckling och förändring

Att utveckla företaget kan betyda och innebära många olika förändringar. Oftast är förändringen både frivillig och önskad, någon gång är man tvungen att byta spår, t.ex. för att en helt ny produkt eller tjänstekoncept gör, att det man säljer inte efterfrågas längre.  

Utvecklingsarbete kräver tid, engagemang och mycket empati, oavsett om det handlar om en personlig eller organisationsförändring. Det är vår erfarenhet efter att ha arbetat med förändringsarbeten i såväl stora som små organisationer och coachning de senaste åren. Vi arbetar med utveckling som involverar hela organisationen och ur ett humanistiskt perspektiv och där ledarskapet bygger på ett autentiskt och coachande förhållningssätt.