Utvecklingsprocesser inom organisationer

Varför utvecklingsprocesser inom organisationer

Utveckling och förändring är något som kan skrämma oss människor, så till den grad att vi låter bli att fortsätta och utvecklas eller ta tag i de utmaningar som dyker upp. Att undgå förändringar är nästintill omöjligt, speciellt i den föränderliga affärsvärlden. Därför är det viktigt såväl för oss som individer som för organisationer att lära sig att handskas med förändringar på ett sådant sätt som leder till att företagets fulla potential uppnås. 

Korfattat handlar utvecklings- och förändringsprocessen om att överkomma de hinder som idag står i vägen för att fullt ut nå ut till sina kunder och medarbetare. En annan viktig del i arbetet är att enas kring en och samma målbild, vision och strategi samt skapa ett företagsklimat där medarbetarnas fulla potential tas tillvara.  

Exempel på utvecklings- och förändringsprocesser som vi arbetar med är:

  • Integration av företag eller avdelningar i befintlig verksamhet (vid exempelvis förvärv eller sammanslagningar)
  •  Utveckling av företagskultur och företagsvärderingar
  • Organisation, grupp och individutveckling
  • Ledarskapsträning utifrån "det transformella ledarskapet"
  • Styrning och målinriktat arbete
  • Individuell och grupp coachig
  • Exekutiv coachning
  • Vision, mål och strategiarbete