Vivera PMP™ - Performance Management Process

Vivera PMP™ - Performance Management Process

Vivera PMP™ ökar företag och organisationers omsättning, vinst och genomförandekraft genom Performance Management Process (Vivera PMP™), ett vetenskapligt och validerat ledningsverktyg. Vi säkerställer att företag och organisationer snabbare går från strategi till handling och att alla medarbetare agerar och fokuserar på de aktiviteter som är mest värdeskapande och därmed av störst betydelse för organisationens framgång.

Vivera PMP™ ökar prestationsförmåga och engagemang hos medarbetarna samt stärker verkningsgraden hos individ och grupp. Vi kan med hjälp av detta som en av få företag genomföra och bevisa faktiska förbättringar genom användarvänliga och enkla verktyg avseende våra kunders säljfokus, deras service och kvalitet samt kraftigt förbättra omsättning och vinst. Vivera PMP™ fokuserat ur ett praktiskt perspektiv.

Vivera PMP™ är en metod med tillhörande webbverktyg för att driva och utveckla verksamheten med fokus på prestations och produktions optimerande faktorer. Fokus är att erbjuda genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om människor och management. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.