BRC beställningstjänst

Som kund hos BRC Utvecklingspartner har du möjlighet att beställa våra tjänster. För att skydda er personliga information rekommenderar vi att beställningar görs via vår hemsida.

På hemsidan kan känsliga ämnen diskuteras med vår utbildade personal i en säker miljö. Med säker miljö menar vi att informationen på hemsidan ej är tillgänglig för utomstående samt att informationen som finns där krypteras.

Om beställningen görs via hemsidan lagras beställningen så att du kan se historik över beställda tjänster samt följa dialogen i varje separat ärende.

Ladda ner en PDF som förklarar mer om vår beställningstjänst.

För att få tillgång till beställningsstjänsten ta kontakt med vår helpdesk.